سبک زندگی سالم، برای ایرانی سالم

با استعانت از پروردگار متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر ارواحنا لمقدمه الفدا مجموعه تغذیه سالم به عنوان حلقه میانی سلامت و تغذیه بر آن شد تا در جهت تحقق مطالبات مغفول مقام معظم رهبری در زمینه سفره سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش نماید.
لذا در همین راستا جهت فرهنگ سازی واژه انقلاب سلامت برنامه ریزی نموده و ضمن تدوین سند بالا دستی انقلاب سلامت از دو بال عرضه و تقاضا برای محقق نمودن آن کمک گرفیم

برای ثبت نام به عنوان سر گروه اطلاعات خود را ثبت نموده سپس فرم ثبت نام افراد زیرگروه برایتان باز می شود. پس از ثبت افراد اطلاعات ورود، ساعت و روز کلاس برای مخاطبین ارسال می‌گردد.

ثبت اطلاعات سرگروه

ثبت نام افراد در طرح راهبران سلامت

ثبت نام فردی

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...