دکتر آقابیگلوئی

فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشگاه تهران
رتبه ۳ کشور در آزمون ورودی دکتری تخصصی طب ایرانی

دوره های این مدرس